De Kernvisie methode is een methode die speciaal is ontwikkeld voor kinderen waarvan je, zoals men zegt, weet dat het er wel inzit maar het er niet uitkomt. Kinderen waarbij de stof niet wil “blijven
hangen”.
De methodiek gaat uit van visualiseren. Het kind leert zijn/haar talent om “iets voor zich te zien” te gebruiken om leerstof op te slaan in het hoofd. Daarna leert het als het ware te spieken in het eigen hoofd. Soms staat een woord of som verkeerd opgeslagen. Daarom leren we het kind ook hoe het een foutieve schrijfwijze of rekensom uit het visuele geheugen kan halen.
De meeste kinderen zijn lineair denkend. Ze hebben herhaling van de stof nodig om tot automatiseren te komen. Het conceptueel denkende kind heeft tijd nodig om het gehele concept voor zich te zien. Soms is het daarbij nodig om het concept in meerdere contexten (toepassingen) te zien. Is het duidelijk, dan is het ook in het hoofd geplaatst. Kinderen leren de stof IN het hoofd in plaats van UIT het hoofd.
Deze methode zorgt ervoor dat het kind ervaart dat de leerstof in het geheugen blijft en kan vertrouwen op zichzelf.

“Zie je wel dat ik het kan!” 

In een aantal leerstrategieën kan het zijn dat de kernvisiemethodiek afwijkt van de schoolmethodiek.  
We zien dit met name op het gebied van rekenen in midden en bovenbouw aangezien de Kernvisiemethode gebruik maakt van cijferend rekenen en dat niet op alle scholen zo wordt geleerd.  
Het is logisch dat op school gewerkt wordt met de schoolmethodiek, tenzij het kind hierin vastloopt.  
We gaan in de kernvisiemethode ervan uit dat het voor het kind belangrijk is de methode te hanteren die werkt. Dat noemen we de www: Wat Werkt Wel.
Mocht het zo zijn dat je kind vastloopt
maar zich de stof wel kan eigen maken met de kernvisie dan ga ik ervanuit dat de leerkracht hiervoor open staat om een keer aan de tafel te gaan. Ik graag een keer langs om kennis te maken en e.e.a. nog uit te leggen. Dit altijd in het bijzijn van een van de ouders. Daarnaast ben jij als ouder degene die school op de hoogte houdt van de ontwikkelingen die bij de sessies en het thuis oefenen zichtbaar zijn. 

 
Het begeleidingstraject van de Kernvisie Methode bestaat uit 8 tot 10 sessies van een uur.
Tussen iedere sessie zit drie weken. In die tussenliggende periode
maakt het kind datgene dat aangereikt is zichzelf eigen. Hierbij is de begeleiding van ouders onmisbaar.

Prijzen
Kennismaking en intake         40 euro
Coaching per sessie               80 euro

Meer informatie kan je lezen in het boek “Krachtig Anders Leren” van Wim Bouman.
Er is maandelijks een Webinar waarin de methode wordt uitgelegd.
Op
www.kernvisiemethode.nl zijn de data te vinden.

 


Van alfabet, woordbeelden en spellingsregels via tafels en rekensommen naar het leren van grote stukken tekst middels diverse soorten van mindmaps. Als het kind deze techniek beheerst heeft het zijn leven lang een tool om makkelijker te leren!